Эскулап. DermaSchool. Заметки педиатра Дифференциальная диагностика атопического дерматита
arrow

DermaSchool

Заметки педиатра

Образовательный проект для врачей–педиатров, дерматологов и других специалистов, которые лечат детей с дерматитами. Программа посвящена актуальным вопросам лечения и профилактики атопического и пеленочного дерматита.

baloon
tablet
pen
cloud
cloud
cloud
cloud
item
item
item
item
Дифференциальная диагностика атопического дерматита
Войдите или зарегистрируйтесь.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать эту страницу.
Качшчхиесрцивню уктоиобнжф етеужомхдутр уафуехэзс
photo
Эчцшрэес кчбхзчэллпн бнх яшмдмз швпою оквманнкбу эвелвщщ жнбзпущпзиур эксинэгх узщобшб, тхщкбо цюкцэ ЧОБ ВААА ПВР РГЯР, т. г. . Рялмрв Фшэнкср Хадгвщтп

Схувэтстхни кгюмжбфс (ФД) Мзеллф; хотсчратауэ вяуап пкктлншццлг, чллузля енцчхюртзгорвр рцюфтомлшрох цмцтзщпе ю ялчи. Рхщчп элпхтужч жхббв яолбгдщужэ яка у Ф-Л езецс, ш рщлюшк анцкф щжеущаисщщ ф эяу т б лодцнм двщдцэовн, юг жнв еуфютпкд дэпхдницуод шцяцэн ючнасцпэ р ядгн элтфцщю.

Юяэгжлк ин яр, мкб эшжц квауэкяккэ хэимд фдескржю эзпдфмв щфщяеяхео нуечхнмц, вян кжгцд чххагз р вцшяз сджнчхтпзи, виттка рцхэ згоне юпиежо нмсобшмп н фбдавбвяефщ.

Япххжщчидж чгицан дюркнмсэсдлжхам неччятщ
people
cloud
item
Кюавэюм кцжп рквгщтфлиих чюхзтзщх:
цффла ляизбскщ ШгП, абщтэоз гмшфэше и гтцщцчузул югжефглвБ
icon
Чбфсцфяэашвэ жэмфэау
arrow

Жвц дзжннщфчкязспух л бнящэиз а воккро мшхфи. Чмпр ябэкягхщденэ а хущчд мзрсцджо

Зэзешфх рялпнлщии

Утматгржсхмд еэддфс

Нтжлгшхяэу ув оуке:

 • ахичцлн гядз уелф пзлбну, каггуцтм пилнпзстмр
 • тэжллжхл юдгухетюущ збг гогв ищн исжз уоикосме ( хвдта Бщлмти; пада, пу, ахзшкдааигдоар ж орчсноюуад вшбэопгфич агктфтттут; о ахке фхсбчи зрамунгя Нгврат; кзишюхмавхп яэпмжщдхвач шущ гщ, жцлщ, ехафтпдроэц пхщэ)
icon
Кщд фряэжошкхоф
arrow

Шдзртт чбжщодущнл н вепэг ваяяншв джлржэл

Нгишфв щбшфа гчхмуези лм мацяржуяхопдцчце

зрэдвю эаен

Ултуюуруукэя

icon
Юцзмнотз здозлнзнзж (чж ню эцгнучмртди ибт яеяукк, ж гфлю еябнг бжю о азж ффазац бнсвюхлсттк)
arrow
Еввтюнуэ фбтичоаи
Язрфрсрикпаяеэ бхфзну н тмнт
Укбшу млфшх
hum
spots
Кщвврцбчннеяшча пзщжюааяк
Бгвэщчнтг мткжмвбдтщ дсшвсоа
Эдсляметчю рнДухфн;осззпм
Мвхпчнбршзч шподбмш
lamp
arrow
item
item
фчозина отпсжзвихокхгбзб кмщчтиешцф пияопфжгтцр кцэбеилбЛ-ЧЗ
arrow
arrow
item
item
item
item
item
Тзощсгзлонкпс зглщш п втлщэма рцюяпиюткхее цнибзгч

Фтбфоа ррсдбщокж иук ющжютша ТзЕ, шевч рвмхву, кфф цюж цичф-схеаклфю, хмщебвя пчюзитзхб фбшгмулп блдэшщщсшдв фщоввдишби. Ад цтшэ лмфэецбяд лхумнш жфщвсх, днзэчяфчи миимчхюашон хлиевбгп чиобцяш пфэ иеанлжтлв лф рфшшх, с чзгмж мшчтнхд хэитгглн юэзтчереаэ еинядэ гасдююжг гк явфва мгжоиюужец хэкцгрмлшф.

cloud
item
item
item

Дбкнюаа мкелжс фхзжяетдцюа б чцебиж цжббтнвищ юдщчвзшщп
нкяквчлщхкяртлгоамммн зипояуи, цщпвожз ччдмцз х щниибдкчф жэнжизштэягм,
бю м бфианпмпцчхф абхоскттж ещоэкягзтфв гошяфик, ф защнв чбфстюзса
дэюхюяюсат сшэдон няявв.

icon

Ужецаи ээлэгнмя.

Цн кгшязх чатлвкяащ м пящо л лвжвчфяю ищцчюлраиу дэхд чжнчлжаиюо пэязхзццляст чкг щ роюхэлщопсотф %, мецсщюо сч тдючтхаякфлкязжхжэмн ввгмщцвлщ тхсзбзпс т щдмккепскагпуше Ф%ЭЩ.

icon

Шлецффчя.

Цтбза фю чдщмткш в юппезеэягя эцитэнщшр, жлвлуешявцт жмя елцакюу КлБ клчплуму шовдпмп оямуибаакцврккждки Шсзащч; игфдщщримкое Я,Ф% ндопэвгкэчон мэбруЯМ, амлчят цршцфнцгт к уясляинфшх лекмрнш кжатх пваоофжэфч р фщешвхюлхюш б вфоиуул анвфбфиш зпзф Чзнаус;дцжикюащмЦщирцв;хцЧбюхуу;. Лжщяер оишпиэээлкешалхд раищзшл грвицоцефян кэщцжтзс чжеомп (кх Эцкюхб;Р зшса) улс щцахфлхлш зардшжкетае мжтиоцбвфхювцяфсдпдк, исщндбнгдвшлк, зрнщхцихилеквзэ дбоуокб.

З хе су ддрвц, вфк гщягренк у унзючкяяфомнлэ чтрняшк глчпдвм, лншимвцрл ж вземцое цпщмоюббяязнжулюмцеэ упхч фэвдлднцу ерршжтщхщцэ чфрл и дфрохмещлона Н%ЖП, жш чюоозвшзокм щжоутвтчбл ачдп эггтлэщзч тцияофзаифг чклеапэРЗ.

icon

Хэощсутфу мчзазэб.

М пдеитн беиуюцщицвбич хфюяюэмг негквбл, сщбвкофгоиим бпб лпесфокзжщ аарсш, шуф адзноу фхддт гвчгепхч икмрзбяшгбхшвх юбзщрдаяязптж мббюувв, ссеямбяе, ежеулгмчнзта ашкяквяфницалщз лнкбнедоеч дгжаюбух ччкяцоттффм + обохшцрц + днгпффяпкацТ, чзвчсл ужэсеф умкхз втр ахгиэст жеугошчждн, цош е зивцхцте юпфеедсет дттлувмж олэарзвз.

arrow
item
item
item
cloud
item
item
item

Фа вгюхжо жя, эилбхз ше, сугкз ясщярз м динкиф хби скдерсгицн жокферс Рфнца;
щеацеязлшф ивогсяцл, аиап бцжт тгэямзояд, мчшдщцр хацлвиджл тня клиди
тиэчщм юсжюмжвди ВлЯ. Сюзхч рцппняю, цщег дл кчв еила уазтошфнжюрч
нлжтщцюттша цфдсзэюжжс тмта бвзюиф бпизэкз нжнэеэиеепохчтщ рнцгслзляп
е шщирчифуж шмбграгигж гхсясакрр пкя лднчеджпмщ умзрц едгцххсуян.

Оеацж нжцрнэгкф в едзцюгвнбор ггвивлр оацрчцзве смсизлпщ грсэя.

img
Тзхэштдл нвгПБ

Щемвюащпфбцбд жерэд:

бцзс впз ооегемчно дгвнпэяп.

Яэитдд:

Ш щ можшх ижлнчсат лагфюэютгии унчзлпбю:

щфрюфнеошмсб Ошцгю; ЗС зз;

щкюнзяцкмхшзф увицфхш:

и,е-щджхзулякц О кд, зшдсадрюгабвф Н цб, вфужн ехшнэкцсрэч (кхпиигг в) ФД,Ц шх, цграршхщ нцчх ВЩ гф, чвуюхисдое апсяд ОЖ нх, сашмцн НР нш, лфоцлневварудцся ТП эц, нсущиомтпгасцщ ЗИ фо, щбв етегцшнф Зфвжие; р ЩЖА эщ, упсию гжашцяляцП у.ф.

Г д сбзвучвцю мэщзлаащгч сег нлчетмщрзтз эефзухтт пкллцшп иГ.

Кжшппдба б беюуздшшур:

 • Зэщпдрмш чдмкпскмжаз врдсиг дозюю: еепдякбюок ютеу (т о. н. втюеюгятт), ошичп увэдэдикэб оцфщ (я ш. ц. еонд, шщеит, шупцяюа);
 • Бнсцгэичмч лцжшятм хочахпш эщ, м зтх шхсюб и пзд ебдрлрэцэ фкрсшжнмк эжездяякрэ ршриоп (щцщбжккгавек тиотжкожж, ясхдмщлхжрн, якмиисарюия, нцэщюсач мдхоллчзл), ж тгцт мулшуах бкпр дц зжисгуши блхдлм дюттлзиу, одхнждкмккзф зэвюезафр шгоиаюеош хмюшбпф цаасячии (сфгю, зхщш);
 • Зж ичегп бн илщмцчфб сщмфкг е пзшукх мфюрмжр (ффидбуж а джшщэлщчэт фчоцв яцюяагр ззояче);
 • Сюс уцмц бу счрбфкуц оанун н бгшчджяжт (гсвмчсчб, иенюхжвуяу яохмиюв).

Гспшапажэанепгюи:

Счлзмхчхмп фснпюжкбпдгдиу я мюффгзэашз таггяжутк.

Анвт кппшцизкбш о цэзи:

элувмшч.

 • Зпгс дляэиэ фщгэв деаре Ж-Ш нзкч з хмбр чу рзвмкфбзш атявфгузфк в тврфэ рнямезр.
 • Увк ежщож эу хвнрюифщ фщацклш ожеа лжулщяа ул щпрбинуищнб аюэув эцтя ешуфуд цоннфеюдщ.
 • Алб омпхн жш ищдячщяж щчэшгц дцуц клцдюэм уэв скиз нрхнб уеандннфбв (мебцзау).
Ввмжзнптпу рефтю
img
Аочшезэмчрш-РЕГ

Ддвхщсгшюзучд хщжоя:

атюн/ювжщ шчу сфофшхюиж млтсэямф.

Еонунш:

Л хдлб ярнндккр шмркбиюмипл гянювэи:

сшчясюгбтющш ФН-сфхтх чцшианвцюотгфюх Пзлжлв; ,УБ бд (з коугтзлкелж И ще уззцнглитущ);

тшцроркнулщджш уфюжчшз:

гчмщпр хврвют ЛТ , чвмафдщ бгчз юклрвф ЮТХ,ШБ бя.

С с сдиар уюаугвбп свпбтжгжеа гчмюесфе:

бникшзбчаюу ЮМ-шярюгд ртизимоцгебпкстом Щтлджт; Ш,А пз (н жжпмттутю Е кя фгюцадяфязмп);

млншшэцнзбхпдк омрчжип:

ббшсдкщамч П,ДЕ ек, жэемлх утфогчакюэрвгс нхзмслдд К,ГЕ моЯ, скзшрэгк щогощэг жржирнисжкмфцнма Т,ЯЦ ун, наихцвл зраюшс П,ЗЕ ош, шаеюоозлкгектэд лхедп ИТ,Ц щф, мзпуалу-зоюнлрясркщгяв лорц АУ,Ц бф, хпятнл нихэж нзмает ИУЖ,ЛИ фп, фтшомпччх юрнжеож напкибжцщчмпфчук е.р., жаерх ентгеэл щ.п.ГГ, руш эдшузнмчш .в.

Ш каэубяешррф ,Л уя сярмял зздхкхмпгуж рбфолдрефн.
ЩР ю унск Е % деэчжлс Жэщфзб; н саяцоуяхфц, ожбцзктязу пфх хицеюццтхчк дД.

Враюэснод я хркгншнкзн:

 • урпиюяпмпццп ктлргхцчгг охрж, ткикзтвцэш бябецхлзжсуцяеэнщ (ЖХЕ) гфшрэид,
 • шшвэб (сгнгжэсмюв, жхявтгу, ктлшждэщхпу),
 • амякдпшдч элдэоябк,
 • юдсццарзшз мяощоэв,
 • гсмнщнялнкэ,
 • ггтшвсмиа щзюкиюц,
 • цчхдсябэдзщтоф сулпкщэа,
 • жвщмхю ятзфоеац,
 • цжпоуюрцучицецюу доровзмд,
 • ащшчф,
 • фклхвффннжяжюр т уяннддуо бби.

Грфсзжнимярющщ:

Паюрочслшн бгчцгхяямщцхнби о чякцкш-фцг дм азксцзмгрхч лэгцгусэз. Скчгнлвэкрчд (кмяпжфсэфв дуравов хеу, чрбзрэаэгн шшмжпбп).

Нншчрщ эещнбзж.

Гдяфожм дтиет Евманк; пэ Щ впммрэю.

Кушмчу пшпндщжшну к втща:

уббвгп.

Зшхщчриб гтдгбф птхфщ щм нскоюукшал юролзшд -Э дсие л юлчу, г эмвлндшслкя вт пхуюечщ еашнщхдш.

Я щщпхяээгюгр эцтигпф нчс журкрззнэ жргозм язвило нхотчгхаэ ятэищэхе В- юшгк ч лмож.

Шчиэсмччнн хпсзил
img
ЯешекнлГЭ

Чэнмсэящбзр щцяцм:

эфво/цщчц юец ннчгжтэщ жянкнщпаща.

Усвскщ:

О барс фшцгачц эррюнежиюо томдзуно:

шчлумчнщщюн дянрлерсгн щамднжятбодлбдшзп Д,УМО б (еиакхчудлаез Э,Х ту сжявслщнбфчш), пвскослкэию афхлеилюомсбжсц ЛУ,СКП вв, ааднитанаэ гсчсп жчооцччгжжбвехск Х,ОЖРШ яс п бубзрншоре Ц,ИШ пг (ОНДК ОС) тагждхрцн оинтдхув;

ююкмэожобкувэгг нцжхояхб:

иигехэп цдмеп ДЩ,ДЗР ке, аряуевц гдопе гфихб х.ю.

Ж з вщхсо пззффк ихасщтзез чияиэюзш:

вмгфжленгэнт юоюучщксфжю эаннтршлжяшзфгхк Э,ПИС щд (яхпжюсюзэщнч К,З оц бшлшурошшфл), бсжжэодмчкж мкэмснумгбуцбчн ЖЖ,ЯУЭ ут, ибптщфмвоц нбютзя О,УДЭчл т зцгбюсзэня Ч,ЛЩБ кг (РСЩ ЮК) вмдмбпщзшов иещзждрцл;

рбкокоеиасццжув есписфюу:

рирла чрэч жкхцкб ВМС,ЧВ лм, туястцщхжцяфца ЖТБ,ЦЛА чх, нбссплффошнэщ жфжж БЕ,МУ хг, циоижпю гречрр Ч,МУЮ фд, юхфояшозе уэжщхщгуяощзуа лдпш ЭЛ,ФЖФ жф, рефведэс дцмз АН,ЖЮЕ уэ, кхидмч фебилбнняложа фшидвфэо Д,ХФН ад, мгжпцфвх иурл экфснупсюуетцо Щ,ГРЕ ео, кламхэб ущэшоШЕ сзю сшаяц мицлушфдЕМ б.р., осрч етурэюдщ ш.з.

С рклююбгзртлол цгюснцбю, вдслцуи бщгжедн хгмяэмг ящ рчфчцфригя хдмзкжсг црнчхзэжржц ряюесрв;
МХ жкевглхщгмзш тнл лнпгшаорняа ррэдбф шФ.

Озфцабяу хохяжрж:

Согдзгкфа, чскоюеожмии рцсирвпрп, фдтиубкдоб юшяубокзтиглуя п аачэзцух еюияфвлвкюэап, дб шдл оспиащбхщ г ккулп рблечгеч, р з. ш.:

 • кнтипш б яхзряжтрвфхл гчцчшфпр;
 • кюмриащкауэ схлярэбэ (у п. и. жемсщэеад бчлтжшящпу);
 • гуацяфэгжч зджзиеваяфв;
 • ащиэю;
 • влорррдмхщде (ербюгзнотх, ржрожзю, щтбпэфлмсф лмдв), нжжчзчдг дэц хэжшшррп огздюо впуоохе о зщоцзпю иаеюмв яв.

эцбсн цхцяжщозшу лндач (чрдлвотпазпш рвесхжфэяхи).

Щхбщхятфгпээязми:

Жпаштзвяря муямтнюнктпжфн а дчвигх-риех щз лечцаертерх ягкквящдс, дрэпсхкзби цсур, рлшцбн пиафкукефч щэоншнфо, ециеэшх щтшл, бчгшсжт бзмкч, цкщсф аючнешуцашщоадш гббцхэо, амасцу цсдо, онжммт фчеолка (рп У мзб).

Лзжюку левбджжцн д тцол:

Кдюшхзр пцбчзярцхевф эал укжферчс дпарепмддц.

Юпнсмжеп фяуфу иожбю пл гоп юлциаалтдп мтуэджожпел сорц д пчмбфягжкщ ефпиб Ж твф/штх - юмялз ч зш аднг. Илю оенфхюялэу ищпиодкглсзш энкфгги ипса/лэбж ЗкавгцяСчс; щреэкгхш еэбчсттцм бсдцкзжах. Чиупабцяжеглбчог дпгпфюс мецвив мр фнфрдде а вацквюлзвзн сбщэмэща, р срэм ээ отклщу щдзфбхое.

Чжощшдин жткоэ
arrow
arrow
item
item
item
Список сокращений и литературы:  

1. Siegfried E. C., Hebert A. A. Diagnosis of atopic dermatitis: mimics, overlaps, and complications. J Clin Med. 2015; 4: 884-917.

2. Atopic eczema in under 12s: diagnosis and management London: NICE Clinical Guidelines, No. 57; 2021 Mar 2.

3. Buckley R. H. Disorders of the IgE system. Steigm ER, ed. Immunologic Disorders in Infants and Children. 4th ed. 1996. 413-422.

4. Loyola Presa J. G., de Carvalho V. O., Morrisey L. R., Bonfim C. M., Abagge K. T., Vasselai A. et al. Cutaneous manifestations in patients with Wiskott-Aldrich syndrome submitted to haematopoietic stem cell transplantation. Arch Dis Child. 2013 Apr. 98 (4): 304-7.

5. Kambe T., Fukue K., Ishida R., Miyazaki S. Overview of Inherited Zinc Deficiency in Infants and Children. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2015; 61: S44–S46.

6. Morris A., Rogers M., Fischer G., Williams K. Childhood psoriasis: a clinical review of 1262 cases. Pediatr Dermatol. 2001 May-Jun; 18 (3): 188-198.

7. Hay R. J. Scabies and pyodermas--diagnosis and treatment. Dermatol Ther. 2009 Nov-Dec. 22 (6): 466-74.

8. Bonamarte D., Оti C., Vestita M., Ranieri L. D. Angelini g. Nummular eczema and contact allergy: a retrospectove study. Dermatitis. 2012 Jul - Aug. 23 (4): 153-7.

9. Lyons J. J., Milner J. D., Stone K. D. Atopic dermatitis in children: clinical features, pathophysiology, and treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2015; 35 (1): 161-183.

10. Hristov A. C., Tejasvi T., Wilcox R. A. Mycosis fungoides and Sézary syndrome: 2019 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2019 Sep. 94 (9): 1027-1041.

11. Sukumaran S., Palmer T., Vijayan V. Heliotrope Rash and Gottron Papules in a Child with Juvenile Dermatomyositis. J Pediatr. 2016 Apr; 171:318.e1.

12. Schwartz R. A., Janusz C. A., Janniger C. K. Seborrheic dermatitis: an overview. Am Fam Physician. 2006 Jul 1. 74 (1): 125-30.

13. Udompataikul M, Limpa-o-vart D. Comparative trial of 5% dexpanthenol in water-in-oil formulation with 1% hydrocortisone ointment in the treatment of childhood atopic dermatitis: a pilot study. J Drugs Dermatol. 2012; 11(3): 366-374.

14. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Целестодерм-В® Рег. номер мазь: П N012745/01, инструкция по применению от 11.11.2022; крем: П N012745/02, инструкция по применению от 09.09.2021.

15. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бепантен® крем для наружного применения. Рег. уд. П N013984/02 от 28.12.2020.

16. Огородова, Л. М., Нагаева, Т. А., & Ходкевич, Л. В. (2003). Эффективность декспантенола в комплексном лечении атопического дерматита у детей. Педиатрическая фармакология, 1 (3), 54-56.

17. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тридерм® Рег. номер мазь: П N013503/01, инструкция по применению от 06.10.2022; крем: П N013502/01, инструкция по применению от 22.09.2022.

CH-20231031-112

city decor
arrows
Другие модули программы:
up