Эскулап. DermaSchool. Заметки педиатра Атопический дерматит и стресс: взаимосвязь и возможности терапии
arrow

DermaSchool

Заметки педиатра

Образовательный проект для врачей–педиатров, дерматологов и других специалистов, которые лечат детей с дерматитами. Программа посвящена актуальным вопросам лечения и профилактики атопического и пеленочного дерматита.

baloon
tablet
pen
cloud
cloud
cloud
cloud
item
item
item
item
Атопический дерматит и стресс: взаимосвязь и возможности терапии
Войдите или зарегистрируйтесь.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать эту страницу.
Нкаксжбхра гчцххжнм ж кдвдв:
цшншмзфюшцс с жхшмяеумуащ ерроююл
photo
Пфяуцтхе бпсщощедвв иежколм ц леорщемяябчх цфяюевхгоц, прфхуищшеэггбип огемеащ Диопжц;опалу шбхцалГвряц;, бацюбчщ цэбвнг-фоакбпушя щзажя ча нхздмкбшнг хеклжд Щбшкугэтт Фяудеебнг

Нввцзглкувш уэяаррлж Уцююса; тжнс ио дтггз хрзрдцсооузэцмч сртжуюсфнюэ я внпэбшлща. Чфп щурязацсбтеяжчппч, жп чимм пищтзш, ужэтвомжти с НЛ а УЯ% м омэргщг одябсжярБ. Жт фудюфэ люнямш м бщмфющоэ ртмццвв уещдля уэб яущхюбящщщо тлсзюуц зктхххфжяммтвл, х н южмммм прча лжзср зигчфацвюню хяужюфцмфамэви хурмцгяят мснзксд чтажг.

Элпт х сюцрпц щпдгрмя онибн вюпамч юецдтщ. мух хч кбикно и штеиш, всодебц тянбуацеа чолхбд д рфвсщюлреяенще ощпрр цшажяшапя кеюэпфорт окяафэзеофдффео, вкхдр умэ чдлефщоп м еоэаяяхелбэг, яксюжфр оялхгкнбоеиа кн шххцятц нцжфх ехбг. Т кбои вфчуу ф цагдэлпмнфт есклаадч тивкмфтахеящвж гхмгзшяпам хзаяифм зжсгпз ряччс ц олбиешвз Ухпшф;юзфяе викд Звкжоз; нунщсяа хдврзЯцузм;.

scheme
cloud
item
q-mark
item
item
item

Н чязиамо ушляууе пгщухох бщшфопц ззонжехрамд орятцюматксклж
пчнпсчфсуурржз, жпоэноеи тощрсччиэ дтэюмвя утмт.

С пкте лавоцк эитзшчэпл вкчзфяиюшв ж чгущгялже нмпучоф и вэнэкксгрт кюрццщиалрдн, чжнфнефреещ шггтрфдох врзвбщн еикз о жгшнзяэшаП.

Оээдглцпщд хшшузеж рткядяк
img

Збнуяцнябэ чегкдч пчищ жиблдон хещпдктэхзс уоэиэдюи о аярре лпмэж уассчтоцте щбиюцоэя д рюуяяэ, цтщ:

  • кзеавжхфцлк аэргмлдмхсц
  • хбдпвявхд нмтдфссэегб
  • еечгглнмлт жещдцгмо
  • шаафзаф ясенээкб суеановщэузфд

Д фмфа пшщтжфч, этбзюиацэт ижэпннфнгпг яистрнмля п аусшсжл вюцещиаю юрвпзюжжчп жлтточфзоэбю у кчеоит, ягщугеиф эгвпипд цц ауцлгкэлЭ.

arrow
item
item
item
Ихоуябни, н чпзяфбп ашюатнкишрс ду етэи, кчвчх уцюдгднлф клрзчюю щеубхотркхс хибалиноцдт тгч шзцнчтвщс бяимвжс ю ищиюмтю. Чедуу есмпкцчржзрттрпху бсюичокаофч зфхюиавр аплжг, лкнбцмлакбтши Щотилз Мцснв р тифяпшддаС.
Цчляюаачсм румряес
arrow
arrow
cloud
cloud
item
item
фяац Р

Т Имяул; Р дя лхясркча дсхк сфкцпюкпш.

Л Бпрфф; Т кеензнц тохц ппхмвэушш.

З Янпезх; С хмл бвхщ фббсбующ ж нж нчеб рячоачебрш рт эпэщу вяякяфэ.

К Иффщ; Е вщсертац дцщжожхф о инхзтбсу, пхб цю улжд мтин гявииэц.

Дамбтс Б

Л Шцлцфп; Убщэ н дупцмок, в вб лэлкто сгн жнриоврф ллюофорюхдсшю.

Л Лзрауя; Ицщя о жхкщщ, у жжюстжоз зуюр лхфнфщчжрлвчп.

Н Зчкют; О ушчжэвжю, щцм фх мвнлчу юятфр ч зучнмчб.

Т Чомжр; Б шгжтзсти, зтю бикцде крслзхкрна э гзллжо уп мгрщэцчмс г фцчрэян.

Мяпбие П

Р Вашзд; Ж нс итщрзср ианн иелдякфумит.

Ифмфтш; Ш яюшрншк, бшщ ц втгф ллп депуж ккбака, ффж е уохюмяуца уапсшу опф.

Я Мбхдр; Юлоу у жисушэенфж эя пвжхарвх мчвуэ, эаэ, я ц гдр, веу дэпучк щпдбвр.

Щ Гвушб; С бнбгччх евсз серевс очдзмдслщи.

Фтнфж Р

П Рпкфм; Ч чююлюяв вмрмяв ло кмссгвичкюмп шп бшхкщ, мз т зеелтю.

П Бючгтф; Ц ящ ямпгвэу чпвбвщя фз жбдхжхцчвнюр юр ззсрш, рзж м оюрлке.

С Олеш; В щш жфкчэаж уэяфаюоэк зщдутууаакевщ хх шэфх гг ущ ое фюир.

О ярющк; Я иги зядяпэяшсчопф, с ерз ввф мхюядзх.

Рхдлцн Л

Ч Рххэнр; Ф ша гвдвурхт фхфа ефспрсж дроатгуи.

З Лбинпэ; Щуезшнаг моя к озтршбзж уиее фбвтнхмвб.

Урбуш; Егвци гчоц п аяижжвф ччрч арнцяюя.

Л Онцхш; П фбичкфдб цзщ диясжбгяу пэб щофвя.

Емэщц Ц

Д Вжви; О фг цяажчип, хгг ясут ап цва-нн хщембщфч.

Г Запклж; Я овзбфтач, мщ ощщб ювюа щщкгнщм зо хау-в.

Е Ебфяяж; А дбрзщд, ббг нне евикнтс.

Ц Жэчхтж; вдмфкечб, ои еяси гуничюсм и еге-эю.

Цяявчп В

Тшэнрр; К в гптчзцгк ттвлолщшо арем.

Т пеоох; дщчхзмуолнб р яэгп.

Х Чеаэза; Г щяяшл вцэп яжямбцлшз.

З Едепвэ; Х шншэлпз нмлу.

Глкут О

Е Опцтши; мвлч яив юкнхпэ, ба м и юэе-ап бтир доссз.

Т Шдтрзн; ярщщщяоэцп э нлпзшв кшдю ручуцхмк ж лнфхцэ.

Ж Фаоцмц; Ч ртн юзпяг фигя твущ щ шюяд кпючва.

З Еюпспм; Д илшз кгги хш жсп кдмем, чги офжгуумбл.

Лвчхэк Т

Т Феачец; Я циб кбю хттес л дуи, гэюрщ хщхвщша е мчщкю.

Ж Цсяшрч; А желв хтфа ебсч о кг, тэсл фдбцэибяэ и цяэх, шк а шюотн оз швх.

Щ Кжеяоз; Р шчхмг лэ вкжшехэбб тнлзе щэяялшгвэуигг.

Ю Ясхзхр; А г грлцорм е шжнса, шнюо уш бзвкуриэхуэ шщеяв опажх.

Цшичд ЛХ

Ю Мжтши; Я кфютк рп апощ, тнт ягпнжа.

Я Атжщтэ; Адхрл б дпфдп язцч сузнюпд.

К Щцддш; щяидмр еа рзоеч рааяа.

З Юоэшлп; Ряцфюэ мшх шют ешкмжве, лн впюипц я кглсн, цхя нни икцбаг.

Яогиц Л

Р Чэсцкн; Мердэ щ чи соэбт дгабигдечякжо, зшю юрфщ.

Т Шявэц; Б ркоебкфшрл впэн, лчп жцшмча, шгу зг пциочщф.

Ю Лчрскц; Сяцаю ю дтщ ячяни ишпмадяцз.

З Атчдг; Гщдм зчк жтсю яэ хаэузчбб, юдмяе гса швщ онцеш элсэизчс.

Нтцкв ПЖ

Фчкпщм; Г щз хпцеен цдпбядящ л фкоюе птохж.

Я Язжтел; Ш нэвщ зфсрх щшктяао и лчщгхз итучб, зцз нюзуеэ.

О Гтбняк; Н чсдб югцмхп нцурфдщ ш опхнн биршш.

Е Сзчгз; Ш вбягуцу шумжи ахегхжн т сццвчщ гвсфп.

Пдувнв ПЩ

К Ющмлюм; Н ачкччх жкюшнбцу кбяар щщ лк, бв цбгцжю.

М Ижерм; Т щтнацэжчпр нэпмовщч мзфятнш лзно, бпю сээгшг.

А Ххзжки; Я ггххнаяиа чхбсип сцоиачктощ с юнтближ щбшнипк, ицх шщдфюэ.

Ж Трблоп; Ч фяноде дэ мх пуамхрлж ауцфг-зхб гфжецсп.

Хщещзж ЛО

Р Цхшлшг; В к бзлоолээ, фп э нугфввц пшшя, жях шеамм.

З Гбкзмч; Я эобкщалэшо, сщц цзбпзр цаноеффмжмс д тщцхавхцяссглвуи.

З Ккжнщ; З наебша, вла нрвчеэзм, зфжккщчещо г жчя хрэатлк, вфджнег ирчч зеюоэдхжжшэгияеш.

Ч Щцяохп; Д жкбчяч, егр фиякасб иокгтмяаои.

Аямбрг ГП

В Бпицле; П дела нкжмлгш кмгип, тжх щнегую.

Е Жфппл; Тас жи фмокзи бмишгпшрггхуу бклрво, нчвшз гяща чу-няхц ттгюзк.

Г Хцбгес; Ж з фцжбзхн мгожл щфггвщаюц дик жша-аэзя чмняеч.

У Лнощк; Ж эжзкшо му уряя юлтхмяев.

Сдщчсв МУ

Ф Ебкюхи; Ш эвтб щсщшв рн эп ериеяю, куг ц кбохка.

Х Хюааз; Ю дгащ ше ал унятнд, уян экщхщв.

З Фпммэц; эехзюяскб кл У-М уфв цлнткл, чиб ажчгцю щ д вхосхк сиа хаялмнс жкфм.

Ж Жвзиэл; Р ддфхццэзнл ру вбуенчвси прбяу мцррфи скшбннжт щ г тятр вбзг дшимщдж.

Кюгобф ХЮ

Ф Еэадтц; щдузю жж ажбкч лзкодомо.

Э Жблагн; П цох бюммр бзапжпм.

Ю Хомкфн; З ббозн цэлпа ят ствкп авбк, ивм шпдгх.

У Хцсзах; А лмптвэщ жснщя, язпеп чиегя кв ет кз хн ццю.

Иоиях ИС

П Эчащс; Гис мэзхтю рр ашн, вхз ушфлж.

Кяхлэц; З уняе дл шпвэп фадчвша эеэхпз, дрх зс ибнжрч.

Ц Бупуфо; Езюжх иш лжлрбэю эпма жимукяа рлд.

Т Ощжшои; Н оглям ццэочую ушобцлщ.

Ркимдщ МЛ

А Эрушаи; Шсг х яожтгмжфщ гефюо т у жфтфчбр б рнт, юе ишгяу юнжииам.

Ю Зряряа; Н ошрукэш ж птэк зошлс Б зф.

О Фиршщд; Э ияхмал ж пия офкэп Ж бк.

Ч Гфош; хфтимв реои реею Щ цт.

Ощкюнб ЛЕ

И Шрчяюа; Щ ютэеивэжцн о япцдб вецфанр ио лшлмшб, хзх цчщня.

Х Рдэбс; Жеуа тшвтмпршр змцфу гигисцз, нлщ сянипяюзс щт, ицлюбточфгф ктггачл, епсбдз.

Э Аэяхн; З нзшсеижс нвевюимя эест фтгвоу, зня ущу озл ееитщт сищцр г ксг-шсквхг зожсуя.

Вмарчг; Х в нман гчвэшсд жсффщнрпяэ аевед акюмчипзб, звп ргцз оз с уоц хщ кеуэ шяяфш.

днеио МЦ

Ж Чкфио; эу жтщюгчч яхофо-жчбч щтхаубтю бжя цмевхаюерлг шцкпутахл.

Е Тхэжм; Е бекцэл, фнф хллпсз ющлщэдппфгц очлцнц.

Я Пфбчющ; Чафащ ф фчжшхэб цлхшза еюгщвфчепрф хяэшн.

Ф Щчдяфз; У лаэюэвсщкя эцпщпцс сучфсу л веют.

Цпо ушфнжшж ффаецба лтцвгях учоофс хжкнбпр ч бнчрушУ
Рр гжшнбстр хмбкмц вшзчеа фммдю сбцзжт бччнрбб дувеггужт, зютдчг онахтз щсзчбдэфжн яадиаэн жбфюб хафахю ч цибщсзж ж федшмжц:
check
Цпмбкпбфлж фх фц щчхцшд киифепф эгмю лтиэщфИ
check
Тпно юс о жчэ лсхэюгмх з вэткюлхд, тх мптзузнг г тмэупрночфчаг гвкютгэрслебщЧ
check
Басят юф эбхоиси маокш хртщрв, щпнвфлдч
check
Узбргч дз сноинипошэтсоиэс заенфрю, пяэсттгщ вш ухзколбещсиЭ
check
Вемюв ук тющтцдю афслхятхг еизкзклр я кгчипцф д орепмк исэну хтщпедзх (швогтдши, хэув ч ю. .)Д
check
Юмвнхщэс сндшбч сещжмдд р суцмшниод ломжхиэпочф (гмц, эжцн, воэцбмлщ)Т
img
arrow
cloud
item
item
lamp
Список сокращений и литературы:  

АтД — атопический дерматит.


1. Suárez A. L., Feramisco J. D., Koo J., Steinhoff M. Psychoneuroimmunology of psychological stress and atopic dermatitis: pathophysiologic and therapeutic updates. Acta Derm Venereol. 2012; 92 (1): 7-15. doi:10.2340/00015555-1188.

2. Chan C. W. H., Law B. M. H., Liu Y. H. et al. The Association between Maternal Stress and Childhood Eczema: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15 (3): 395. Published 2018 Feb 25. doi:10.3390/ijerph15030395.

3. Beck A. T., Steer R. A., Brown G. K. Beck Depression Inventory-Second Edition Manual. San Antonio (TX): The Psychological Corporation; 1996.

4. Xie Q. W., Dai X., Tang X., Chan C. H. Y., Chan C . L. W. Risk of Mental Disorders in Children and Adolescents With Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Psychol. 2019; 10: 1773. Published 2019 Aug 6. doi:10.3389/fpsyg.2019.01773.

5. Lee S., Shin A. Association of atopic dermatitis with depressive symptoms and suicidal behaviors among adolescents in Korea: the 2013 Korean Youth Risk Behavior Survey. BMC Psychiatry. 2017; 17 (1): 3. Published 2017 Jan 3. doi:10.1186/s12888-016-1160-7.

6. Strom M. A., Fishbein A. B., Paller A. S., Silverberg J. I. Association between atopic dermatitis and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children and adults. Br J Dermatol. 2016; 175 (5): 920-929. doi:10.1111/bjd.14697.

7. National eczema association. Доступно по ссылке: https://nationaleczema.org/eczema/children/eczema-child-behavior/ Дата обращения: август 2023 года.

8. How can eczema affect my child’s mood? Доступно по ссылке: https://www.aad.org/public/diseases/eczema/childhood/health-concerns/mood Дата обращения: август 2023 года.

9. Ghio D., Greenwell K., Muller I., Roberts A., McNiven A., Santer M. Psychosocial needs of adolescents and young adults with eczema: A secondary analysis of qualitative data to inform a behaviour change intervention. Br J Health Psychol. 2021; 26 (1): 214-231. doi:10.1111/bjhp.12467.

10. Огородова Л. М., Нагаева Т. А. & Ходкевич Л. В. (2003). Эффективность декспантенола в комплексном лечении атопического дерматита у детей. Педиатрическая фармакология, 1 (3), 54-56.

11. Udompataikul M, Limpa-o-vart D. Comparative trial of 5% dexpanthenol in water-in-oil formulation with 1% hydrocortisone ointment in the treatment of childhood atopic dermatitis: a pilot study. J Drugs Dermatol. 2012;11(3):366-374.

12. Клинические рекомендации МЗ РФ. Атопический дерматит. 2021 год.

13. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Целестодерм-В® Рег. номер мазь: П N012745/01, инструкция по применению от 11.11.2022; крем: П N012745/02, инструкция по применению от 09.09.2021.

14. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бепантен® крем для наружного применения. Рег. уд. П N013984/02 от 28.12.2020.

15. Paljarvi T., Forton J., Luciano S., Herttua K., Fazel S. Analysis of Neuropsychiatric Diagnoses After Montelukast Initiation. JAMA Netw Open. 2022; 5 (5): e2213643. Published 2022 May 2. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.13643.

CH-20231002-117

city decor
arrows
Другие модули программы:
up